Condition of Use in Okebet Online Casino Login

Ang software, mga serbisyo at impormasyon na makukuha sa Website at/o sa pamamagitan ng mga konektadong device ay protektado ng copyright, trademark at iba pang anyo ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at mga patent. Sige, titulo at interes sa software, mga serbisyo at impormasyon sa Website ay pagmamay-ari, lisensyado o kontrolado ng Okebet Online Casino Login at/o mga tagapaglisensya ng Okebet. Kinikilala ng User na sa pamamagitan ng paggamit sa Website at/o sa software, mga serbisyo at impormasyong magagamit sa pamamagitan ng mga konektadong device o sa pamamagitan ng pag-link sa Website, ang User ay hindi nakakakuha ng anumang karapatan, interes o lisensya sa software, mga serbisyo at impormasyon.

Kondisyon ng Paggamit

Bilang isang kundisyon ng paggamit ng Mga Serbisyo, ginagarantiyahan ng Gumagamit at nagsasagawa na ang Gumagamit ay hindi magli-link sa Site, sa Mga Serbisyo, sa Software at/o sa Impormasyon para sa anumang layunin na lalabag sa anumang batas na naaangkop sa Gumagamit, lumalabag sa mga ito. Mga Tuntunin at/o ipinagbabawal ng Mga Tuntuning ito. Bilang karagdagan sa lahat ng iba pang mga representasyon at warranty na itinakda sa Mga Tuntuning ito, ang Gumagamit sa sandaling ito ay higit pang ginagarantiyahan at ginagawa iyon, bilang isang kundisyon ng paggamit ng Mga Serbisyo:

 

 • Hindi ka nakatira sa Taiwan, United States, Singapore o Hong Kong.
 • Ang Gumagamit ay kumikilos sa kanyang sariling kapasidad at pangalan at hindi sa ngalan ng ibang tao.
 • Ang legal na kapasidad ng user ay hindi pinaghihigpitan.
 • Ang Gumagamit ay (a) hindi bababa sa 21 taong gulang; o (b) ng anumang iba pang legal na edad o edad ng mayorya, alinman ang mas malaki, gaya ng tinukoy ng anumang batas na naaangkop sa User (“Legal na Edad”).
 • Ganap na alam ng User ang panganib na mawalan ng pera sa paggamit ng Mga Serbisyo.
 • Ang mga pondong idineposito ng User ay hindi nagmula sa kriminal o iba pang ilegal, hindi awtorisado o lisensyadong aktibidad.
 • Ang User ay hindi nakikisali sa kriminal o iba pang ilegal, hindi awtorisado o lisensyadong aktibidad at/o sinusubukang gamitin ang account ng User sa Okebet upang gawin ito; ang User ay hindi dapat gumamit o magpapahintulot sa iba na gamitin ang Mga Serbisyo o ang account ng User upang makisali sa anumang kriminal o iba pang ilegal na aktibidad sa ilalim ng anumang batas na naaangkop sa User o sa amin, kabilang ngunit hindi limitado sa money laundering.
 • Panatilihing kumpidensyal ang username, account number at password ng User upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access o paggamit. Baguhin ang password o abisuhan kami kaagad kung ang username, account number o password ay nakompromiso sa anumang paraan.
 • Maging tanging responsable para sa anumang mga aktibidad na nauugnay sa koneksyon at paggamit ng Mga Serbisyo sa pamamagitan ng Website at/o mga nakakonektang device sa ilalim ng username, account number at password ng User, pinahintulutan man o hindi ang naturang koneksyon at/o paggamit ng o alam ng User.
 • Hindi gamitin ang Mga Serbisyo, ang Website, ang Konektadong Kagamitan, ang Software at ang Impormasyon sa anumang paraan na nakakasagabal o maaaring makagambala sa paggamit ng Mga Serbisyo at Website ng ibang mga user o magsagawa ng anumang pagkilos na nagbabawas o maaaring makabawas sa bisa ng pagpapatakbo ng Mga Serbisyo at Website.
 • Hindi manghingi o sa anumang paraan, subukang kumuha ng anumang impormasyon tungkol sa ibang mga user.
 • Hindi mag-upload o mamahagi ng anumang mga program, file o data na naglalaman ng mga virus, nasira o maaaring makaapekto sa pagganap ng konektadong kagamitan, software, mga serbisyo at/o Website.

Iilan lamang ito sa mga Kondisyon ng Paggamit sa Okebet Online Casino.

Author

 • Elen

  a passionate blogger with a knack for crafting engaging content. With a background in journalism, she infuses her writing with insightful perspectives on diverse topics. From travel adventures to culinary delights, Jane's eclectic blog captivates readers worldwide. Follow her for captivating narratives and thought-provoking insights.

author

Elen

a passionate blogger with a knack for crafting engaging content. With a background in journalism, she infuses her writing with insightful perspectives on diverse topics. From travel adventures to culinary delights, Jane's eclectic blog captivates readers worldwide. Follow her for captivating narratives and thought-provoking insights.

You might also like